Organisatie

UWV | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Nederland
Wij zorgen voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

Daarnaast bieden wij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. We voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contact UWV
Particulieren 088 -898 92 94 | Werkgevers 088 - 898 92 95 | UWV Zakelijk 088 - 898 20 10.